Juridische vermeldingen

Privacybeleid

1. ALGEMEEN KADER

Stuc&co BVBA, met maatschappelijke zetel te Ghislenghien (Ath), avenue des artisans 51 unité 8, en met BTW-nummer BE0761.630.241, actief in: 

 • Verkoop van professionele schildersopleiding,  
 • De invoer van verf- en decoratieproducten, muur- en vloerbedekkingsmaterialen en kleine schildersgereedschappen
 • Verkoop in groothandel en/of detailhandel van decoratieproducten
 • Verkoop van gereedschap en opleidingen via e-commerce

Stuc&co is ook de exclusieve importeur en vertegenwoordiger voor de Benelux van het in Italië gevestigde merk Loggia.

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), doet Stuc&co BVBA er alles aan om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die zij verwerkt, ongeacht hun aard, te behouden en de betrokken personen in alle transparantie te informeren over de redenen en middelen van de verwerking.

In het kader van haar activiteiten kan Stuc&co BVBA ertoe worden gebracht om persoonsgegevens over u te verzamelen, te bewaren en te verwerken als u deel uitmaakt van:

 • Van onze professionele en particuliere klanten;
 • Van onze prospects waarmee we onderhandelen over een toekomstig contract/partnerschap;
 • Van personen die contact met ons hebben opgenomen voor informatie over onze producten en diensten;  
 • Van onze zakelijke partners, zoals leveranciers, onderaannemers, …
 • Van bezoekers van onze website en onze e-commerce;
 • Van personen die een contactformulier hebben ingevuld als gevolg van een actie op sociale media of op onze website.
 • Van personen die hebben gekocht op onze e-commerce of in de winkel.
 • Van personen die hebben deelgenomen aan een van onze open dagen en/of handelsbeurs en hun contactgegevens hebben achtergelaten op een formulier.
 • Van professionals die zich hebben aangesloten bij onze privégroep op Facebook (Loggia applicator Benelux).
 • Van personen die met ons hebben geïnterageerd op sociale media (berichten hebben gestuurd via de chat, opmerkingen hebben geplaatst op onze berichten, …).

U vindt in dit Privacybeleid aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en over uw eventuele rechten met betrekking tot deze gegevens.

Stuc&co BVBA kan op elk moment deze Privacyverklaring wijzigen. Alleen de versie die op de website https://www.loggiastore.com is gepubliceerd, is van toepassing.

Voor alle andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve contact met ons op te nemen:

Schriftelijk
Stuc&co BVBA

Avenue des artisans 51 unité 8  

7822 Ghislenghien 

België

2. WIE BENT U EN WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

2.1. U bent een bezoeker van onze website www.loggiastore.com.

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in het kader van onze activiteiten of legitieme belangen.

 We gebruiken uw gegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden;
 • Om de ingediende verzoeken correct te verwerken;
 • Onze website en het gebruik daarvan te verbeteren;
 • om gebruiksstatistieken van de website te analyseren om onze commerciële strategieën te oriënteren en eventueel aanpassingen aan de algemene ontwerp van de website te maken;
 • Om de inhoud van onze online marketingacties en op sociale media te personaliseren.
 • De projecten en opdrachten die aan ons zijn toevertrouwd zo goed mogelijk coördineren.
 • De interesse begrijpen van bezoekers van onze website voor onze producten.

Op het moment dat u onze website voor het eerst hebt bezocht, hebt u in principe ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden door het accepteren van cookies. Of u heeft ons uw gegevens per e-mail of telefonisch of tijdens een professionele beurs of bezoek aan onze vestiging verstrekt, waarbij u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang ze relevant zijn voor de hieronder genoemde verwerkingen.

We willen u erop wijzen dat onze website cookies gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, statistieken te verzamelen over bezoekers van onze website en voor remarketing-doeleinden.

Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

2.2. U bent een klant (of de contactpersoon van een bedrijfsklant bij ons)

We gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze diensten en contractuele relaties, evenals voor de commerciële ontwikkeling van onze activiteiten.

Ze zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen en onze diensten en producten aan te bieden: u op de hoogte houden van onze activiteiten en een commerciële relatie op te bouwen met onze klanten via onder andere het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen.

Dat omvat onder meer:

 • Het naleven van onze wettelijke en contractuele verplichtingen;
 • Facturatie en boekhouding;
 • Algemeen klantenbeheer;
 • Marketing, prospectie en zakelijke ontwikkeling;
 • De statistische verwerking en marktanalyse;

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is nodig in het kader van onze contractuele relatie.

Als klant of contactpersoon van onze klant, wordt u automatisch toegevoegd aan onze adres- en e-maillijsten om op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten en onze nieuwsbrieven te ontvangen. Gezien onze klantrelatie gaan we ervan uit dat u inderdaad akkoord gaat met het ontvangen van dergelijke informatie van ons.

We verzamelen de volgende categorieën gegevens:

 • Identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, enz.)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
 • De gegevens die nodig zijn voor facturatie (rekeningnummer, bank, overzicht van diensten, facturen, bedrijfssector, btw-nummer, enz.)
 • De gegevens met betrekking tot de diensten die we leveren: (interventieadres, foto’s van projecten, plannen, …)
 • De gegevens met betrekking tot de producten die u bij ons koopt en het gebruik dat u ervan maakt.
 • De gegevens met betrekking tot andere vakgebieden die mogelijk betrokken zijn bij de projecten waarop we interveniëren/leveren van goederen.
 • In principe bewaren wij uw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie duurt en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.
 • De bedrijven of personen binnen uw bedrijf die bij ons zijn opgeleid.

Desalniettemin kan het zijn dat de wet ons verplicht om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren of dat we ze moeten bewaren in het kader van lopende geschillen.

Het is mogelijk dat u na afloop van de contractuele relatie nog steeds informatie van ons ontvangt voor marketing- of zakelijke ontwikkelingsdoeleinden. Zoals hieronder uitgelegd, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen of u uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven.

2.3. U bent een ZAKELIJKE PARTNER (of een contactpersoon van een van onze zakelijke partners).

We gebruiken uw persoonlijke gegevens in het kader van onze contractuele relatie (of bij de voorbereidende stappen), evenals voor de commerciële ontwikkeling van onze activiteiten.

U kunt ook deel uitmaken van onze commerciële contacten, zelfs als we geen contractuele relatie hebben. Bijvoorbeeld, als u interesse heeft getoond in onze diensten, gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen (of tijdens de voorbereidende stappen hiervoor).

Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze legitieme commerciële belangen, zoals het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen jegens onze klanten, het nastreven of ontwikkelen van onze relatie, het beheer van leveranciers, de ontwikkeling van commerciële activiteiten, enz.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • De identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, enz.)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
 • De gegevens die nodig zijn voor facturatie (rekeningnummer, bank, overzicht van diensten, facturen, bedrijfssector, btw-nummer, enz.)
 • De gegevens met betrekking tot de diensten die wij leveren (adres van de bouwplaatsen, gebruikte apparatuur, bestekken, plannen, afleveradres, …)

In principe bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Echter, het is mogelijk dat de wet ons verplicht om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren, of dat we ze moeten bewaren in het kader van lopende geschillen.

Het is mogelijk dat u na het einde van onze contractuele relatie nog steeds informatie van ons ontvangt voor marketing- of zakelijke ontwikkelingsdoeleinden. Zoals hieronder uitgelegd, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken.

3. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die worden verwerkt door Stuc&co BVBA worden gedeeld met het personeel voor het correct uitvoeren van hun zakelijke taken: orderverwerking, verkoop van materiaal, commerciële prospectie, technisch advies, facturatie.

Bovendien doet Stuc&co BVBA een beroep op externe dienstverleners voor verschillende behoeften in het kader van de uitvoering van haar activiteiten, met name wat betreft:

 • Het leveren van IT-platforms, besturingssystemen, IT-hardware, website, communicatie, enz.
 • De uitvoering van specifieke taken die bijzondere expertise vereisen.
 • Onafhankelijke onderaannemer
 • Wervings- en uitzendbureaus
 •  

4. UW RECHTEN

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van de persoonlijke gegevens die Stuc&co BVBA over u verwerkt.

Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, te verzoeken om de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Stuc&co BVBA via de hierboven vermelde contactgegevens.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse, 35 

1000 BRUSSEL

[email protected] 

Tel.: +32(0)2 274 48 79 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact 

COOKIE POLICY : 

1. Wat is een 'cookie'?

Een cookie is een kleine tekst (code) die wordt gebruikt om informatie op te slaan over webbrowsers.

Het cookie slaat daarom bepaalde voorkeuren op, zoals de taalkeuze.

We gebruiken technische cookies en cookies voor het volgen van internetverkeer.

Technische cookies worden gebruikt voor:

 • U vermijden om telkens bepaalde keuzes te moeten maken (zoals de taal) telkens wanneer u de website bezoekt;
 • Uw land van herkomst onthouden;
 • Onthouden van de informatie die u verstrekt wanneer u een online formulier invult.

Cookies voor het volgen van internetverkeer worden gebruikt voor:

 • Het analyseren van het gebruik van onze website, zoals welke pagina’s bezocht zijn en hoeveel tijd er op de bestemmingspagina’s is doorgebracht.
 • Statistieken maken over het verkeer op onze website;
 • Meten van de effectiviteit van onze marketingacties.
 • De oorsprong van het verkeer naar onze website achterhalen (Google, sociale netwerken, mailing, …)

2. Wat is ons beleid inzake cookies?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw bezoekerservaring op onze website te verbeteren. De cookies die we gebruiken maken het niet mogelijk om personen te identificeren, maar dienen uitsluitend voor anonieme statistische doeleinden of remarketing.

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, informeren wij u via een banner dat we cookies gebruiken.

U beslist vrijelijk bij uw eerste bezoek of u deze cookies wenst te accepteren of te weigeren, heel eenvoudig.

Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, wordt de banner niet meer weergegeven bij uw volgende bezoek aan onze site. Maar u kunt op elk moment uw cookies beheren en besluiten ze te wissen.

Zo beheert u uw cookies, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

3. Vragen?

Voor alle vragen met betrekking tot ons cookiebeleid of ons privacybeleid, neem contact met ons op:

 • Per post:

STUC&CO BVBA

Avenue des artisans 51 unité 8 

7822 ghislenghien  

 

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Gegevensbescherming (ADP) : 

Autorité de Protection des Données 
35 Rue de la Presse 
1000 Brussel

hosting provider

OVH

2 rue Kellermann
59100 Roubaix – France.
www.ovh.com

Scroll naar boven